Aanvragen & Basisvoorwaarden

Checklist basisvoorwaarden en een aanvraag indienen

Aanvragen

De Stichting heeft ten doel, het ondersteunen en initiëren van activiteiten voor personen of instellingen in de gemeente Raalte en de Noordoostpolder op kerkelijk-, sociaal-, levensbeschouwelijk-, charitatief-, cultureel- en wetenschappelijk gebied.

Financiële ondersteuning nodig voor een project in de gemeente Raalte en/of Noordoostpolder? Check hieronder de basisvoorwaarden en vul het aanvraagformulier in. Aan de hand van het ingediende verzoek vindt er een quickscan plaats. Aan de hand van deze scan wordt bepaald of er een aanvraag kan worden ingediend of dat het verzoek niet voldoet aan de doelstelling en er dus een afwijzing volgt.

Basisvoorwaarden

Bij Stichting Marsman-Schrijver kan men subsidieaanvragen indienen voor alle projecten die een bijdrage leveren aan de statutaire doelstelling van de Stichting. Ten behoeve van aanvraagprocedure heeft de stichting basisvoorwaarden opgesteld en is er een aanvraagformulier gemaakt. De meest belangrijke basisvoorwaarden om voor een bijdrage van de Stichting Marsman-Schrijver in aanmerking te komen zijn:

 • 1
  De aanvrager dient een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid (stichting, vereniging, etc.) te zijn en te beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • 2
  De aanvrager dient een aanvraagformulier in te vullen met relevante informatie over de aanvrager en een beschrijving van het project en de projectkosten waarvoor de bijdrage wordt gevraagd.
 • 3
  Het project dient te passen binnen de doelstelling van de stichting en aan te sluiten bij het gedachtegoed van de grondleggers.
 • 4
  De gevraagde bijdrage is in principe bedoeld voor een eenmalige activiteit/investering en is niet bedoeld als bijdrage in een structurele exploitatie.
 • 5
  De gevraagde bijdrage kan maximaal € 25.000,- bedragen.

Naast bovengenoemde basisvoorwaarden kent het bestuur een aantal toetsingskaders.