Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar activiteiten.