Over ons

Het ontstaan van Stichting Marsman-Schrijver

De grondleggers van de stichting

De Stichting Marsman-Schrijver is in november 2008 opgericht door de familie Marsman-Schrijver. De heer J. Marsman en mevrouw G. Schrijver werden beiden geboren in regio Salland. In de jaren 50 van de vorige eeuw trokken ze als echtelieden naar de Noordoostpolder en exploiteerden in Emmeloord vele jaren een boekhandel. Omdat de familie geen 1e graads erfgenamen had, werd testamentair vastgelegd dat het vermogen van de familie wordt ondergebracht in een stichting. Doelstelling van de stichting is om in de gemeenten Raalte en Noordoostpolder waar de familie heeft gewerkt en gewoond initiatieven van charitatief, kerkelijk, sociaal, cultureel en educatieve aard financieel te ondersteunen.

Winkel Marsman
Stichting Marsman - Schrijver

Het huidige bestuur van de stichting

De Stichting is een zelfstandige entiteit en wordt bestuurd door een stichtingsbestuur, bestaande uit 3 personen, een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur kent een vertegenwoordiger uit de familiekring en 2 vertegenwoordigers uit de kerkelijke- en sociaal - maatschappelijk kringen. De Stichting staat ingeschreven bij de KVK onder nummer 05083751 en is geregistreerd als ANBI instelling onder nr. 8174.48.573 de bestuursamenstelling is als volgt:

Voorzitter de heer J.A.M. Schrijver
Secretaris de heer J.G. Koenjer
Penningmeester de heer G.R.M. Satink